Sesli Mesaj

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER VE BÖLGESEL BİR DİNAMİK OLARAK TELPOST ?

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDEKİ YENİLİKLER VE BÖLGESEL BİR DİNAMİK OLARAK TELPOST ?

Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kalıpların dışına iterek köklü bir değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu değişim sonucunda sektörün tekelci yapısı, yerini, rekabete açık bir telekomünikasyon pazar modelinin benimsendiği, yeni nesil telekom şirketlerinin bulunduğu bir yapıya bırakmıştır. Bu oluşum sonucunda, atak ve dinamik bir işletme modeline ve müşteri memnuniyetine odaklı yeni nesil servis sağlayıcılar ortaya çıkmıştır. Bu servis sağlayıcılar; kendi aralarında oluşturdukları yeni ağlar, toptan trafik satın alma yolu ile elde ettikleri fiyat avantajları ve yeni teknolojiye dayalı sistem altyapıları sayesinde dünya telekomünikasyon pazarında çok önemli bir pay elde etmişlerdir. Alternatif telekom modellerinin oluşması ve yeni nesil çeşitli telekom şirketlerinin ortaya çıkmasıyla; istenen rekabet ortamının sağlanması sonucunda tüketicilerin daha kaliteli hizmetleri daha ekonomik fiyatlarla alabilecekleri yeni bir piyasa oluşmuştur.

Sermayesinin ve şirket hisselerinin tamamı yerli yatırımcıya ait olan TELPOST, teknolojik gelişimin sağladığı bu avantajları bölge insanımıza sunmak amacıyla kurulmuş ve yeni nesil alternatif telekom piyasasında acente vasfıyla yerini almış bir şirkettir.

Ana faaliyet alanı; ileri teknoloji ürünü iletişim çözümleri sunmak olan TELPOST, bu amaçla Türkiye'nin ve dünyanın lider Telekomünikasyon Şirketlerinden MILLENICOM, ROITEL TELEKOMÜNİKASYON ve SİNYAL TELEKOM ile yapmış olduğu ACENTE BAYİLİK anlaşmaları ile müşterilerine; kaliteli, hızlı ve ekonomik şartlarla haberleşme hizmeti verebilecek kapasitede bir yapıya kavuşmuştur. Bu kapsamda sunulan tüm hizmetler yasal yetkilendirmelere dayalı olarak sunulmaktadır.

Aynı zamanda, lokal iletişimin kaçınılmaz ihtiyaçlarından biri olan TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ ile ilgili çalışmalar kapsamında HYT & Hytera Marka Telsiz Cihazlarının Akdeniz Bölge Distribütörlüğü SATIŞ-SERVİS-KİRALAMA kapsamında TELPOST tarafından yürütülmektedir.

Misyonumuz, bilgi ve iletişim ihtiyacının kaçınılmaz olduğu günümüzde, bölgemiz insanına dünya telekomünikasyon sektöründeki tüm gelişmeleri ve yeni teknolojileri yakından takip ederek; en iyi ve en kaliteli hizmeti, en ekonomik şartlarda sunmaktır.

En önemli gayemiz, müşterimizle etkileşim içinde, yenilikçi, formaliteden ve bürokrasiden uzak, mükemmeliyetçi olduğu kadar, dostça bir iş ilişkisi ile hizmet verebilmektir. Bu anlamda hizmet altyapısında alabildiğine kurumsal; müşteri ilişkilerinde ise alabildiğine amatör bir ruhla hizmet üretmeye çalışmaktayız.

Kendisini sürekli yenilemeyi, sektördeki gelişmeleri bir adım önden takip etmeyi ve bölgesel bir dinamik olarak varlığını kabul ettirmeyi hedefleyen TELPOST, yeniliklerine ve hizmetlerine aralıksız devam etmektedir.